© 2019 AMCV

Estatuts

L'Agrupació es va fundar el 5 de febrer de 1999. Els seus estatuts han estat revisats i registrats per darrera vegada el 19 d'octubre de 2010.

Junta directiva

Presidència           
Secretaria              

Tresoreria              
Vocals                  

                          

                          
                         

                                           

Laia Seró
Arnau Pallarés

Marta Soto
Merche Alonso

Dídac Jorques

Dani Alba
Jana Vázquez

Martí Mas

                                           

Informació econòmica

Memòries d'activitat

 Informació actualitzada a 2 de juliol de 2018